29 May 2008

Istoria telefoanelor mobile in 3 minute

Ce s-ar fi întâmplat dacă în secolul al XIX-lea acei pentru care simbolul suprem al Revoluţiei Industriale era sistemul de căi ferate ar fi putut prevedea impactul enorm al unei tehnologii şi mai dezvoltate – automobilul? Cât de diferit ar fi fost secolul al XX-lea dacă am fi anticipat impactul dezvoltării tehnologice? Importanţa şi influenţa industriei petrolului ar fi putut cu siguranţă să ia o direcţie diferită şi cu ea întreaga economie mondială şi tot ce îşi are originea în aceasta.

Telefonul mobil este un instrument subapreciat al telecomunicaţiilor şi al difuzării tehnologice, chiar creşterea popularităţii sale confimă acceptarea răspândită şi indică o schimbare în relaţia dintre oameni şi tehnologia comunicării. În mod surprinzător, telefonia mobilă este atât de bine integrată în mecanismul universal şi al vieţii zilnice, încât abia se mai menţionează despre acest lucru, în lucrările sau discuţiile despre noua tehnologie din perspectivă economică, culturală sau politică.

Mobilitatea este atât de importantă încât adesea o asociem cu noţiuni ce se referă la libertate, independenţă sau democraţie. Capacitatea de mişcare combinată cu abilitatea de a gândi reflexiv, cu aceea de a utiliza limbajul, cu îndemânarea oferită de degetul opozabil etc. este o caracteristică importantă, dacă nu întotdeauna esenţială, a fiinţei umane.

În timp ce mobilitatea telefoniei este ceva relativ nou, telefonia însăşi este mai veche de un secol. Vezi in clipul de mai jos o scurta istorie a telefoanelor mobile.

Utilizarea telefoniei clasice este deja o tehnologie relativ bine acceptată, ce a fost asociată cu modificări semnificative în comportamentul uman, prin prezenţa sa de-a lungul timpului. De altfel merită menţionat că mai mult de jumătate din oamenii care trăiesc în lumea în curs de dezvoltare nu au acces la telefon. Există, de fapt, un decalaj mai mult prezent între condiţiile din ţările industrializate ale lumii şi cele în curs de dezvoltare, de care trebuie să se ţină seama în analiza tehnologiei comunicaţiilor.

Cu ajutorul telefoniei mobile numeroşi oameni, atât din ţările industrializate cât şi din cele în curs de dezvoltare, excluşi din reţeaua contemporanităţii şi comunicării globale cu tot ceea ce ea implică, prin lipsa lor de educaţie sau prin lipsa lor de interes faţă de alfabetizarea digitală, sunt acum practic capabili să participe. Motivele sociale, politice, economice şi culturale ce îi împiedică să facă astfel ar trebui luate mult mai serios în considerare.

No comments:

Post a Comment